ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
STT Chứng nhận Xem
1 2020-KET QUA THU NGHIEM DEM KHI
2 2020-KET QUA THU NGHIEM CACH NHIET TUI KHI
3 2020-ROHS AIR BUBBLE
4 2020 ROHS-AIR BUBBLE
5 2015-ROHS AIR BUBBLE
6 2014-HP-SGS-PE FOAM-ROHS
7 2014-HP-QT3-QCVN12-1-2011BYT
8 2014-CNHP-VNC-Heat Insulation. VI
9 2014-CNHP-VNC-Heat Insulation. EN
10 2013-CNHP-SGS-AB310-WESD-Halogen
11 2013-CNHP-SGS-AB210-WESD-Sure face Resistivity
12 2013-CNHP-SGS-AB210-ROHS+DMF+As+Sb
13 2013-CNHP-SGS-AB210-PESD-Sure face Resistivity
14 2013-CNHP-AB210-ROHS+DMF+As+Sb
15 2012-CNHP-SGS-AB310-WESD-Sure face Resistivity
16 2012-CNHP-SGS-AB310-WESD-Phthalates
17 2012-CNHP-SGS-AB210-WESD-Phthalates
18 2012-CNHP-SGS-AB210-WESD-Halogen
19 2011-HP-SGS-PE BAG-ROHS
20 2011-HP-SGS-AB210-EU No 102011